Màster AiS » Presentació

Aquest màster parteix de la consideració que l’arquitectura del futur estarà sotmesa a dos tipus d’influències: l’Ecologia i l’Alta Tecnologia. A partir d’aquesta premissa i coherentment amb els principis del desenvolupament sostenible, el màster proporciona una formació enfocada a entendre, conscienciar i saber minimitzar l’impacte en el seu entorn ambiental, els edificis en particular i del creixement urbà en general, sense superar els límits de suport dels ecosistemes, mantenint al mateix temps les condicions de confort. Per tant, aquest programa de postgrau està enfocat a graduats en Arquitectura, Enginyers Tècnics i Superiors i Llicenciats en Ciències Ambientals, amb els següents objectius pedagògics:

  • Proporcionar una formació acadèmica sobre Arquitectura i Urbanisme Sostenibles.
  • Ensenyar les estratègies per disminuir l’impacte ambiental del desenvolupament urbà considerant el cicle complet de vida i la petjada ecològica.
  • Familiaritzar-se amb les últimes tecnologies, eines tècniques i informàtiques de càlcul, valoració i disseny per a l’estalvi energètic, amb el coneixement de les certificacions energètiques vigents en l’àmbit de l’Unió Europea.
  • Aprendre de les experiències innovadores en aquest camp desenvolupades en aquest i altres països de la resta del món.
  • Fomentar l’intercanvi de coneixements entre un grup pluridisciplinar.
  • Augmentar el camp de treball professional dels participants, donant-li les capacitats que seran molt valorades en la gestió i direcció de projectes relacionats amb l’ús i aplicació de les noves tecnologies arquitectura.

Direcció acadèmica:

La direcció acadèmica del màster està a càrrec dels professors de la UPC: Prof. Joan Lluís Fumadó Alsina, Dr. Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Catedràtic del Departament de Construccions Arquitectòniques I de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Prof. Ezequiel Usón Guardiola, Dr. Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).